วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า


ที่อยู่: 391 หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5366-2484
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส ...