วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่
391 หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
053662484
---
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับ ปวช,ปวส...