มูลนิธิไทยคม

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่ :
1010 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์ :
0-2949-2694
แฟกซ์ :
0-2949-2677-8
อีเมล :
contact@thaicomfoundation.org
เว็บไซต์ :
www.thaicomfoundation.org
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

รายละเอียด

เป็นองค์กรซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรโดยกำหนดให้เป็นองค์กรการกุศลมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ เพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์เท่านั้น