มูลนิธิไทยคม

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2949-2694
โทรสาร: 0-2949-2677-8
อีเมล: contact@thaicomfoundation.org
เว็บไซต์: www.thaicomfoundation.org
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เป็นองค์กรซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรโดยกำหนดให้เป็นองค์กรการกุศลมีวัตถุป...