ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 939 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5530-2282
โทรสาร: 0-5530-2283