บริษัท ไทวัสดุ จำกัด

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่: 111 หมู่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์: 0-5200-1200
โทรสาร: 0-5200-1201

สินค้าและบริการ

จำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง