แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง โรงงาน

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่
243/1 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-5311-4236-9
---

สินค้าและบริการ

ผลิตแปรรูปอาหาร...