โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ โรงภาพยนตร์

หมวดหมู่ : โรงภาพยนตร์และละคร
ไม่สามารถคะแนนได้

ที่อยู่ [ View mapโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์ โรงภาพยนตร์ ]
321 ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
077272216
077272216

Product And Service

บริการฉายภาพยนตร์ ทั้งไทย และต่างประเทศ...