โรงเรียน ร้อยเอ็ดการบริบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนบริบาล

ที่อยู่: 231/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์: 0-4351-8898
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล