แพทย์วีระพันธ์ คลินิก

หมวดหมู่ : คลินิก

ที่อยู่: 49/42 ตลาดทรัพย์อนันต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 08-5053-5948

สินค้าและบริการ

คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท