สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม
โทรศัพท์: 0-2354-8333
โทรสาร: 0-2354-8439
เว็บไซต์: www.childrenhospital.go.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00