เฮงเจริญธัญญกิจ โรงสี

หมวดหมู่ : โรงสีข้าว

ที่อยู่: 37/1 หมู่ 12 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์: 0-5694-7061
โทรสาร: 0-5694-7091
อีเมล: hengjaroen_parrot@hotmail.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00