องค์การเภสัชกรรม

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา

ที่อยู่: 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2203-8000
โทรสาร: 0-2354-8780
อีเมล: sompsmc@anet.net.th
เว็บไซต์: www.gpo.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

ผลิตยาและเวชภัณฑ์ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ...