ที่อยู่: 2103/33 ซอยอมรพันธ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2941-2584
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 10:00-22:00

สินค้าและบริการ

ร้านอาหาร