วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :
0-4528-3770-2
แฟกซ์ :
0-4528-3773
เว็บไซต์ :
www.polytechnic.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

สถาบันศึกษา