ศูนย์ผู้ผลิตตะกร้อสอยมะม่วงห้วยสาริกา

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

ที่อยู่: 124 หมู่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทรศัพท์: 0-3249-4185
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

ผลิต-จำหน่ายตะกร้อสอยมะมว่ง