ศูนย์ผู้ผลิตตะกร้อสอยมะม่วงห้วยสาริกา

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

ที่อยู่ :
124 หมู่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทรศัพท์ :
0-3249-4185
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00

รายละเอียด

ผลิต-จำหน่ายตะกร้อสอยมะมว่ง