ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ทาวเวอร์

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 999/9 เซ็นทรัล เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 0-2264-5072-3
โทรสาร: 0-2264-5074
เว็บไซต์: www.scb.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00