ที่อยู่: 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม
โทรศัพท์: 0-2655-8000
โทรสาร: 0-2655-8123
อีเมล: hr@gulf.co.th
เว็บไซต์: www.gulf.co.th
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:30