ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น

หมวดหมู่ : ศูนย์ออกกำลังกาย

ที่อยู่: 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2245-4743-7
โทรสาร: 0-2245-4748
อีเมล: thaijapan_youthcentre@yahoo.com
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/thai-japan
เวลาทำการ: อาทิตย์ เวลา 13:00-21:00, อังคาร-เสาร์ 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ศูนย์ออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับกีฬาเกือบทุกประเภท ...