มูลนิธิอมตะ

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่: 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2792-0001
โทรสาร: 0-2792-0002
อีเมล: info@amatafoundation.org
เว็บไซต์: www.amatafoundation.org
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00