ตลาดพรรณรวี ร้อยเอ็ด

หมวดหมู่ : ตลาด

ที่อยู่: 120 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์: 0-4352-2328, 0-4351-2008
โทรสาร: 0-4351-3980
อีเมล: p_yut@hotmail.com

สินค้าและบริการ

ตลาดค้าส่ง ผักและผลไม้ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน