ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

หมวดหมู่ : วัดจีน

ที่อยู่
63 Anoru Sub Dist ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-7333-2851
---

สินค้าและบริการ

...