ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

หมวดหมู่ : วัดจีน

ที่อยู่ :
63 ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ :
0-7333-2851