บริษัท กาฬสินธุ์ ขนส่ง จำกัด

หมวดหมู่ : บริการขนส่งสินค้าทางบก

ที่อยู่: 63-5 ถนนประดิษฐ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 0-4381-1065
โทรสาร: 0-4381-1549
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00