บ้านสุขุมวิท โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 392/38-9 ซอย 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 0-2258-5622-30
โทรสาร: 0-2258-5625
อีเมล: baansukhumvit@yahoo.com.th
เว็บไซต์: www.baansukhumvit.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

โรงแรมมี 12 ห้อง