ที่อยู่ :
37/1 ซอย 15 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2653-7563-5
แฟกซ์ :
0-2653-7568
เว็บไซต์ :
www.teenpath.net
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

เป็นการร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษา และสาธารณะสุขเพื่อจัดการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศศืกษา