ที่อยู่: 37/1 ซอย 15 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม
โทรศัพท์: 0-2653-7563-5
โทรสาร: 0-2653-7568
เว็บไซต์: www.teenpath.net
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00