จำหน่าย วัตถุดิบ อุปกรณ์ ขนมเบเกอรี่ บรรจุภัณฑ์ เบเกอรี่ อุปกรณ์เบเกอรี่ สำหรับขนมเค้ก คุกกี้ ขนมไทย...ที่อยู่: 9/16-7 ซอย 32/1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม
โทรศัพท์: 0-2941-9966
โทรสาร: 0-2941-9322
อีเมล: chuanchom.bakery@gmail.com
เว็บไซต์: www.chuanchombakery.com