ที่อยู่: 9/16-7 ซอย 32/1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2941-9966
โทรสาร: 0-2941-9322
อีเมล: chuanchom.bakery@gmail.com
เว็บไซต์: www.chuanchombakery.com