บริษัท ศรีเจริญ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : โรงผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่: 69 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์: 0-4467-0868-72
โทรสาร: 0-4467-0873
อีเมล: sbp_power@hotmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับราชการ โรงสี หรือผู้ประกอบการรายอื่น ...