วัดเขาวัง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระมหาสมพงษ์ เขมวโร 338 ถนนเพชรเกษมใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :
0-3231-2726