วัดเขาวัง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมหาสมพงษ์ เขมวโร 338 ถนนเพชรเกษมใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์: 0-3231-2726