เงือกทองทัวร์

หมวดหมู่ : สำนักงานท่องเที่ยว

ที่อยู่ :
200/209 อาคารจุลดิสพลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ :
0-7435-4044
แฟกซ์ :
0-7422-3537
อีเมล :
nguekthoung9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.nguekthong.com