เงือกทองทัวร์

หมวดหมู่ : สำนักงานท่องเที่ยว

ที่อยู่: 200/209 อาคารจุลดิสพลาซ่า ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7435-4044
โทรสาร: 0-7422-3537
อีเมล: nguekthoung9@hotmail.com
เว็บไซต์: www.nguekthong.com