บริษัท ขนส่ง จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร


ที่อยู่: 834/44-5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5521-2090
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

บริการเดินรถ กรุงเทพ และสายเหนือ...