สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 404 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์: 0-5346-1161