สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ฝ่ายทรัพยากรน้ำ ถนนพระเพรง-ขุนทะเล ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 0-7537-8791
โทรสาร: 0-7537-8790