สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ฝ่ายทรัพยากรน้ำ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ :
0-7537-8791
แฟกซ์ :
0-7537-8790