สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 10 ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
0-5315-2035