สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 10 ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5315-2035