ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
111 หมู่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ :
0-4432-3324-5