ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 111 หมู่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
โทรศัพท์: 0-4432-3324-5