สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ฝ่ายแผนงานและวิเคราะห์นโยบาย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4222-3846