บริษัท ลาวัณย์การ์เมนท์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่: 320 หมู่ 8 ถนนสกล-นาแก ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์: 0-4298-1270
โทรสาร: 0-4216-0155
อีเมล: lawan_garment@yahoo.co.th
เว็บไซต์: www.lw-lawan.com