โรงเรียน ทรงวิทยาเทพารักษ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 19/9 หมู่ 3 ซอยบุญธรรมอนุสรณ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0-2759-7651-2
อีเมล: songvithaya@hotmail.com
เว็บไซต์: www.songvithaya.ac.th