บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : บริษัทการบิน

ที่อยู่: ส่วนจัดจ้างภายนอก 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม
โทรศัพท์: 0-2535-1267
โทรสาร: 0-2535-4183
อีเมล: aotpr@airportthai.co.th
เว็บไซต์: www.airportthai.co.th