วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 11 ถนนนครศรีธรรมราช-หัวไทร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ :
0-7544-6156
แฟกซ์ :
0-7544-6154