วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 11 ถนนนครศรีธรรมราช-หัวไทร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0-7544-6156
โทรสาร: 0-7544-6154