บริษัท บีเอ็มควอลิตี้ฟู้ด จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่: 25/1 ถนนโสภา ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0-2978-0884
โทรสาร: 0-2581-1670
อีเมล: khornrat@bmfood.com
เว็บไซต์: www.bmfood.com
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

ไส้กรอก อาหารสินค้าแปรรูป