โรงเรียน พลพันธ์ อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 139/5 หมู่ 3 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์: 0-7551-8630
โทรสาร: 0-7551-8471
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

รร เอกชน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปี่ที่ 6 ...