โครงการเตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0-7625-0430-5