โครงการเตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ :
0-7625-0430-5