สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4324-5013
โทรสาร: 0-4324-5014