ปาร์ควิวยะลา โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภาคใต้

ที่อยู่: 2-18 ถนนจงรัก 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์: 0-7321-7001-9
โทรสาร: 0-7321-7010
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00