โรงเรียน งาว (ภาณุนิยม) อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
22/8 หมู่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ :
0-5426-1246
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ป.6/เป็นโรงเรียนของรัฐบาล