โรงเรียน งาว (ภาณุนิยม) อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 22/8 หมู่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์: 0-5426-1246
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ป.6/เป็นโรงเรียนของรัฐบาล ...