บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

ที่อยู่ :
30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
0-2784-5888
แฟกซ์ :
0-2784-5858
อีเมล :
sale@tks.co.th
เว็บไซต์ :
www.tks.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00

รายละเอียด

สิ่งพิมพ์ เช่น กระดาษสำนักงาน, แบบพิมพ์ ปลอดทำเนียม