บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

ที่อยู่: 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 0-2784-5888
โทรสาร: 0-2784-5858
อีเมล: sale@tks.co.th
เว็บไซต์: www.tks.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00

สินค้าและบริการ

สิ่งพิมพ์ เช่น กระดาษสำนักงาน, แบบพิมพ์ ปลอดทำเนียม ...