โรงเรียน ดอยหลวง อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่: 16 หมู่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์: 0-5379-0124
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:15-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ...