โรงเรียน ดอยหลวง อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่ :
16 หมู่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ :
0-5379-0124
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:15-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6