โรงเรียน ดอยหลวง อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่
16 หมู่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง เชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-5379-0124
---
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:15-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6...