บริษัท อินะบาตะไทย จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้สั่งสินค้าเข้า

ที่อยู่ :
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ :
0-2625-3200
แฟกซ์ :
0-2231-3346-7
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:20

รายละเอียด

นำเข้าเม็ดพลาสติก