บริษัท อินะบาตะไทย จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้สั่งสินค้าเข้า

ที่อยู่: 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2625-3200
โทรสาร: 0-2231-3346-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:20

สินค้าและบริการ

นำเข้าเม็ดพลาสติก