ค่ายสุรสีห์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3458-9243