วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
0-5377-4589