สำนักงาน เทศบาลตำบลพิปูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์: 0-7549-9240