องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 9 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ :
0-5442-3002