องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 9 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 0-5442-3002